Apartmán – aký je rozdiel medzi apartmánom a bytom?

Apartmán – aký je rozdiel medzi apartmánom a bytom?

Apartmán – aký je rozdiel medzi apartmánom a bytom?


Na prvé počutie môže slovo „Apartmán“ pôsobiť exkluzívnejšie ako napr. „3 izbový byt“, a ak hľadáte rekreačné bývanie môže to tak naozaj aj byť 😊 V čom je teda rozdiel medzi apartmánom a bytom?

Apartmán je nebytový priestor, nie je vhodný na celoročné bývanie. Aby bol priestor vhodný na celoročné bývanie musí spĺňať zákonný a normový štandard (napr. svetelné požiadavky – tzv. svetlotechnická norma, limity hluku, územný plán, parkovacie miesta, …)

1. Svetelné požiadavky

Každý byt musí spĺňať hygienické požiadavky – svetlotechnickú normu – minimálna doba preslnenia a minimálna úroveň denného osvetlenia obytných miestností.

2. Územný plán

Každé mesto/mestská časť má svoj územný plán, v ktorom je definovaný pomer medzi bytovými a nebytovými priestormi. Pre developerov je výhodnejšie predať/prenajať nebytový priestor ako apartmán, než ako kanceláriu.

3. Parkovacie miesta

Ďalšia norma určuje počet parkovacích miest pri bytovom dome podľa veľkosti bytu. (1 izbový byt = 1 parkovacie miesto, 2 izbový byt = 1,5 parkovacieho miesta, 3 a viac izbový byt = 2 parkovacie miesta, norma STN 73 6110/Z1/O1). Aktuálne je problém s parkovaním v každom meste/turistickej destinácii. Pokiaľ projekt nevie zabezpečiť dostatočný počet parkovacích miest, môžu byť niektoré byty klasifikované ako apartmány aj keď ostatné normy spĺňajú.

4. Trvalý pobyt

Slovenská legislatíva totiž neumožňuje v prípade nebytových priestorov možnosť trvalého pobytu v danej nehnuteľnosti. Trvalý pobyt má občan len v budove, alebo jej časti, ktorá je označená súpisným číslom alebo súpisným a orientačným číslom a je určená na bývanie, ubytovanie, alebo na individuálnu rekreáciu, ak zákon neustanovuje inak. Za časť budovy sa považuje aj byt.

Z tejto definície vyplýva, že ak je v budove aspoň jeden byt, miestny úrad by mal prihlásiť trvalý pobyt aj na apartmán (nebytový priestor). Túto definíciu si môžu úradníci vyložiť rozdielne a preto je potrebné si preveriť možnosti prihlásenia na príslušnom úrade.

Komentáre sú úzatvorené.