Na čo treba myslieť keď chcete prenajať byt?

Na čo treba myslieť keď chcete prenajať byt?

Na čo treba myslieť keď chcete prenajať byt?


1. Príprava bytu

Každý byt môže pôsobiť útulným dojmom aj keď rekonštrukcia prebehla pred dlhším časom alebo je v pôvodnom stave. Základom je, aby bol byt uprataný a nepreplnený, bez osobných vecí majiteľov/aktuálnych užívateľov bytu.

2. Prezentácia ponuky bytu na prenájom

Medzi základné otázky, ktoré by ste si mali zodpovedať úplne na začiatku je:

 • pre akých nájomníkov je byt vhodný (je to mladý pár, študenti alebo rodina s deťmi)
 • na aký čas chcete byt prenajať
 • čo všetko bude v cene prenájmu – či byt prenajímate kompletne alebo čiastočne zariadený, aké spotrebiče budú poskytnuté pri nájme, pre koľko
 • osôb je určený poplatok za energie, je v cene aj internet alebo televízia?
 • výška prenájmu

Ak máte tieto otázky zodpovedané, tak ďalším krokom je dostať ponuku prenájmu „medzi ľudí“. Vďaka fotkám viete zaujať potencionálnych podnájomníkov asi najrýchlejšie, preto by mal byť byt na fotkách uprataný a naaranžovaný tak, akoby malo ísť o útulnú hotelovú izbu, do ktorej sa dá hneď nasťahovať. Úvodná fotka bude predsa to prvé, čo im padne do oka pri prezeraní ponúk. V texte okrem základných informácii môžete spomenúť výhodu nehnuteľnosti (napr. ak by ste chceli prenajímať byt študentom alebo mladej rodine a v blízkosti je škola, …)

A nezabúdajte okrem klasických možností inzercie na realitných portáloch prezentovať svoju nehnuteľnosť aj na sociálnych sieťach.

3. Prenájom bytu

Pri obhliadkach bytu so záujemcami viete trefnými otázkami vyzistiť informácie, ktoré Vám okrem prvého dojmu pomôžu sa rozhodnúť pri väčšom počte záujemcov. Napr. či je záujemca zamestnaný, kde býval predtým, prečo odišiel/chce odísť z predošlého nájmu, aké má vzťahy s predchádzajúcim majiteľom prenájmu, aká je jeho situácia, má záväzky…

Nájomná zmluva alebo zmluva o nájme.

Upravuje právny pomer medzi prenajímateľom a nájomcom na dočasné užívanie nehnuteľnosti s vopred dohodnutou výškou nájomného podľa zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka.

Zmluva o nájme bytu má obsahovať:

 • označenie zmluvných strán, osôb, ktoré budú byt užívať
 • predmet nájmu a rozsah jeho používania
 • výšku nájomného
 • výšku úhrady za energie a služby
 • opis príslušenstva bytu a opis stavu bytu, pri zariadenom byte aj inventárny zoznam vecí v byte
 • práva a povinnosti zmluvných strán
 • uvedenie doby trvania zmluvy
 • podmienky vypovedania zmluvy a dĺžka výpovednej lehoty

Medzi výdavky na energie patrí:

 • pitná a úžitková voda
 • teplo na kúrenie
 • elektrická energia a plyn

Výdavky na ostatné služby sú:

 • použitie výťahu
 • osvetlenie a upratovanie spoločných priestorov
 • odvádzanie odpadovej vody
 • odvoz smetí
 • čistenie žúmp a komínov
 • koncesionárske poplatky
 • internet

4. Daňový úrad

Po podpísaní zmluvy o prenájme sa nezabudnite prihlásiť na daňový úrad, že prenajímate byt ( do 30 dní od začiatku prenájmu)

Komentáre sú úzatvorené.